تماس با ما

سازمان همیاری شهرداری های استان  خراسان رضوی در سال ۱۳۶۹ بر اساس مجوز وزارت کشور طبق ماده ۸۴ قانون شهرداری ها به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی و با هدف تامین نیازمندیهای شهری و تاسیسات مورد نیاز عمومی و کمک به تامین خودکفایی شهرداریهای استان به عنوان سهامداران این بنگاه بزرگ اقتصادی در خراسان رضوی تشکیل شده است و از طریق تجمیع امکانات و سرمایه های کوچک و پراکنده، افزایش توان مالی شهرداریهای عضو و توانمندسازی این نهادها را برای اداره امور شهری از طریق ایجاد درآمدهای ناشی از تولید، فعالیتهای اقتصادی و خدماتی بر طبق اصول بازرگانی و با شخصیت حقوقی مستقل در دستور کار دارد و می تواند به کلیه عملیات و معاملات تجاری و بازرگانی اعم از واردات، صادرات، قبول نمایندگی شرکتها و موسسات تولیدی و خدماتی در داخل و خارج از کشور و قبول پیمانکاری اعم از مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با تمام یا هریک از موضوعات اساسنامه راساً یا به نمایندگی از طرف هریک از ۷۵ شهرداریهای عضو اقدام کند.

اهداف سازمان همیاری انجام کلیه فعالیتها در حوزه های:

• تولید و عرضه محصولات و مواد غذایی ارگانیک (همیارفود)

• خدمات مشاوره ای در زمینه امور اداری، مالی و حسابرسی
• آموزشهای مورد نیاز کارکنان شهرداری ها و امور پژوهشی حوزه شهری
• خدمات عمرانی، طراحی، مشاوره فنی و شهرسازی
• اقدامات تولیدی،کشاورزی و صنایع وابسته
• تجهیزات، ماشین آلات خدماتی و حمل و نقل شهری
• امور زیربنایی و روبنایی گردشگری
• بازرگانی و تجارت داخلی و خارجی
• سرمایه گذاری و جلب مشارکت ها

شما در صفحه تماس با ما جزئیات نحوه فعالیت این سازمان آشنا می شوید.

آدرس : استان خراسان رضوی – مشهد – بلوار پیروزی – میدان شهید علی مهدوی – ابتدای دلاوران ۷

تلفن تماس : ۰۵۱-۳۸۷۹۵۳۳۰ – داخلی ۴۱۱